ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 50 ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък класирани със СОП на 30.05.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 30.05.2020


Списък класирани по общи критерии на 30.05.2020

1.КМГ1400256913.0
2.КГК1400536512.0
3.ПКН1401090312.0
4.АБС1400801011.0
5.АКК1401294410.0
6.РКС1400526410.0

Записване на новокласирани от 01.06.2020 до 12.06.2020 г.