ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №143 Щурче

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък класирани със СОП на 30.05.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 30.05.2020


Списък класирани по общи критерии на 30.05.2020


Записване на новокласирани от 01.06.2020 до 12.06.2020 г.