ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 112 ОУ "Стоян Заимов" (полудневна организация)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 15.05.2020

Списък класирани със СОП на 15.05.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 15.05.2020


Списък класирани по социални критерии на 15.05.2020

1.МВИ1500325311.0
2.МВЦ1500620111.0
3.ЕИБ1501220210.0
4.МТН1501106210.0

Списък класирани по общи критерии на 15.05.2020

1.АВВ1500319612.0
2.ЯДК1500384312.0
3.ААИ1501155611.0
4.БВФ1500756511.0
5.ДАГ1501186711.0
6.ФМФ1500820711.0
7.ААС1501220610.0
8.БТГ1500502810.0
9.ЕСЛ1501004110.0
10.КСК1500058910.0
11.КСЛ1500690710.0
12.ЛЛМ1500083210.0
13.ММК1500632110.0
14.МСД1501194310.0
15.НСЦ1500976210.0
16.САН1500872510.0
17.ВГД150061649.0
18.ДГД150061659.0
19.КАД150120008.0 03727646

Записване на новокласирани от 18.05.2020 до 29.05.2020 г.