ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №195 Братя Мормареви - сграда ул. Дунав

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 07.03.2020


Списък класирани със СОП на 07.03.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 07.03.2020


Списък класирани по общи критерии на 07.03.2020


Записване на новокласирани от 09.03.2020 до 20.03.2020 г.