ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №81 Лилия (с яслени групи)

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 22.02.2020


Списък класирани със СОП на 22.02.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 22.02.2020


Списък класирани по общи критерии на 22.02.2020

1.ИТД1401196811.0

Записване на новокласирани от 24.02.2020 до 06.03.2020 г.