ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №27 Детска китка - сграда ул. Иван Кулин

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 08.02.2020


Списък класирани със СОП на 08.02.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 08.02.2020


Списък класирани по общи критерии на 08.02.2020


Записване на новокласирани от 10.02.2020 до 21.02.2020 г.