ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

СДЯ №51

Набор 2019

КЛАСИРАНЕ НА 11.01.2020


Списък класирани със СОП на 11.01.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 11.01.2020


Списък класирани по общи критерии на 11.01.2020


Записване на новокласирани от 13.01.2020 до 24.01.2020 г.