ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 60 ОУ "Св. св. Kирил и Методий" (полудневна организация)

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 14.12.2019


Списък класирани със СОП на 14.12.2019


Списък класирани с хронични заболявания на 14.12.2019


Списък класирани по общи критерии на 14.12.2019


Записване на новокласирани от 16.12.2019 до 20.12.2019 г.