ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №40 Д-р Г. Ангушев

Набор 2016

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък класирани със СОП на 07.12.2019


Списък класирани с хронични заболявания на 07.12.2019


Списък класирани по общи критерии на 07.12.2019


Записване на новокласирани от 09.12.2019 до 13.12.2019 г.