ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №121 - филиал с. Доброславци

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък класирани със СОП на 07.12.2019


Списък класирани с хронични заболявания на 07.12.2019


Списък класирани по общи критерии на 07.12.2019

1.МИЦ1500647212.0 26590374

Записване на новокласирани от 09.12.2019 до 13.12.2019 г.