ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №144 Ханс Кристиан Андерсен (с яслени групи)

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък класирани със СОП на 07.12.2019


Списък класирани с хронични заболявания на 07.12.2019


Списък класирани по общи критерии на 07.12.2019

1.АЮС1400480512.0

Записване на новокласирани от 09.12.2019 до 13.12.2019 г.