ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №97 Изгрев (с яслени групи)

Набор 2016

КЛАСИРАНЕ НА 21.11.2020


Списък некласираните със СОП от 21.11.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 21.11.2020


Списък некласираните по общи критерии от 21.11.2020

1.АЕД1600266010.0
2.ЕФС160088898.0
3.НЕИ160093117.0