ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 8 СУ "Васил Левски" (полудневна организация)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 14.11.2020


Списък некласираните със СОП от 14.11.2020

1.МЗР1500639212.0

Списък некласираните с хронични заболявания от 14.11.2020


Списък некласираните по общи критерии от 14.11.2020

1.АПИ150098929.0
2.НАЕ150100478.0