ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №168 Слънчогледи - сграда ул. Лидице

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 14.11.2020


Списък некласираните със СОП от 14.11.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 14.11.2020


Списък некласираните по общи критерии от 14.11.2020