ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №143 Щурче

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 27.06.2020


Списък некласираните със СОП от 27.06.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 27.06.2020


Списък некласираните по общи критерии от 27.06.2020

1.ИВН1500787913.0
2.КСХ1501184112.0
3.НДХ1501216211.0
4.ДМП1501111010.0
5.ЛИН150107609.0
6.ММГ150117248.0