ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №143 Щурче

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 27.06.2020


Списък некласираните със СОП от 27.06.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 27.06.2020


Списък некласираните по общи критерии от 27.06.2020