ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 50 ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 13.06.2020


Списък некласираните със СОП от 13.06.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 13.06.2020


Списък некласираните по общи критерии от 13.06.2020