ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №140 Зорница (с яслени групи)

Набор 2018

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък некласираните със СОП от 30.05.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 30.05.2020


Списък некласираните по общи критерии от 30.05.2020

1.АПИ1800989710.0 14316381
2.СВИ1800613410.0 16626532
3.ВАИ1800856910.0 53714177
4.СЯВ1800167710.0 71473798
5.СВН1800884210.0 73084502
6.ЙКП1800213810.0 93305901
7.КНА180065189.0
8.КТП180082778.0
9.АПХ180054897.0
10.ВИП180036467.0
11.ЙСИ180018727.0
12.МДЧ180079797.0
13.БРП180054545.0
14.ВМЦ180080965.0
15.МАМ180093205.0