ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 142 ОУ "Веселин Ханчев" (целодневна организация)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък некласираните със СОП от 30.05.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 30.05.2020


Списък некласираните по общи критерии от 30.05.2020