ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №140 Зорница (с яслени групи)

Набор 2017

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък некласираните със СОП от 30.05.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 30.05.2020


Списък некласираните по общи критерии от 30.05.2020

1.ДЕЦ1701200212.0 59726753
2.ИЙС1701097112.0 62432922
3.КГГ1701211711.0
4.ЙВП1700256410.0
5.АВГ170042207.0
6.ЕИИ170097227.0
7.ЛХС170078497.0
8.ПХП170120997.0