ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №143 Щурче

Набор 2016

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък некласираните със СОП от 30.05.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 30.05.2020


Списък некласираните по общи критерии от 30.05.2020

1.СФИ1600085115.0
2.ДПП1601227813.0
3.ЛСГ1601003312.0
4.НВВ1600561812.0
5.МКП1601077311.0
6.ЛВС160106409.0