ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №107 Бон-бон

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък некласираните със СОП от 30.05.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 30.05.2020


Списък некласираните по общи критерии от 30.05.2020

1.ЛФГ1500927311.0
2.ААА1500929410.0
3.СМС150121977.0