ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №1 (с яслени групи)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък некласираните със СОП от 30.05.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 30.05.2020


Списък некласираните по общи критерии от 30.05.2020

1.МИА150117725.0