ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 112 ОУ "Стоян Заимов" (полудневна организация)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 15.05.2020

Списък некласираните със СОП от 15.05.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 15.05.2020

1.ЛИБ1500452312.0

Списък на некласираните по социални критерии от 15.05.2020


Списък некласираните по общи критерии от 15.05.2020

1.ДМВ150119188.0 89165025