ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 112 ОУ "Стоян Заимов" (полудневна организация)

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 15.05.2020

Списък некласираните със СОП от 15.05.2020

1.БАЙ1300563116.0

Списък некласираните с хронични заболявания от 15.05.2020


Списък на некласираните по социални критерии от 15.05.2020


Списък некласираните по общи критерии от 15.05.2020

1.БСП1400795610.0 47685175
2.БСН1400069510.0 49141126
3.ККВ1400552210.0 69345663
4.ККД1400630910.0 72267242
5.ТТС1400343910.0 76803068
6.ДАХ1401289610.0 80045021
7.АБМ1401048310.0 90529793
8.МСХ1401287810.0 95626466
9.ЛПТ1400023510.0 97188711
10.ААС1400129310.0 98657285
11.РДИ140072458.0