ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №110 Слънчева мечта - сграда 2

Набор 2016

КЛАСИРАНЕ НА 15.05.2020


Списък некласираните със СОП от 15.05.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 15.05.2020


Списък некласираните по общи критерии от 15.05.2020

1.КСИ1600569212.0
2.ЛЕД160122178.0
3.ДИМ160038247.0