ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №110 Слънчева мечта - сграда 2

Набор 2016

КЛАСИРАНЕ НА 07.03.2020


Списък некласираните със СОП от 07.03.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.03.2020


Списък некласираните по общи критерии от 07.03.2020

1.КСИ1600569211.0
2.РПИ1700402910.0
3.РВТ170091819.0
4.ВАЛ170058017.0