ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 112 ОУ "Стоян Заимов" (полудневна организация)

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 07.03.2020


Списък некласираните със СОП от 07.03.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.03.2020


Списък некласираните по общи критерии от 07.03.2020

1.ДДФ1300890310.0
2.СДБ1300571810.0
3.СИФ1300766310.0
4.ББА130117489.0
5.ЙМН130051908.0