ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 147 ОУ "Йордан Радичков" (полудневна организация)

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 07.03.2020


Списък некласираните със СОП от 07.03.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.03.2020


Списък некласираните по общи критерии от 07.03.2020