ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 82 ОУ "Васил Априлов" (целодневна организация)

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 22.02.2020


Списък некласираните със СОП от 22.02.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 22.02.2020


Списък некласираните по общи критерии от 22.02.2020