ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №97 Изгрев (с яслени групи)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 22.02.2020


Списък некласираните със СОП от 22.02.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 22.02.2020


Списък некласираните по общи критерии от 22.02.2020

1.БДД1501107310.0