ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 70 ОУ "Св. Kлимент Охридски" (полудневна организация)

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 22.02.2020


Списък некласираните със СОП от 22.02.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 22.02.2020


Списък некласираните по общи критерии от 22.02.2020