ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №117 Надежда (с яслени групи)

Набор 2016

КЛАСИРАНЕ НА 22.02.2020


Списък некласираните със СОП от 22.02.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 22.02.2020


Списък некласираните по общи критерии от 22.02.2020

1.ЕДК1600767312.0
2.КСБ1601048312.0
3.ВАС1600646611.0
4.ЗИХ1600644511.0
5.АКЗ1600972910.0
6.ДАД1600039410.0
7.ДВИ1600887010.0
8.КТМ1600999510.0
9.РТМ1600999410.0
10.ВКГ170111269.0
11.ГХС160118499.0
12.ДХЦ160068779.0
13.ЖСА160091049.0
14.ХМА170077359.0
15.ЕБК160028998.0
16.АСС160101327.0
17.ДДД160082447.0
18.МДГ160075515.0