ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №81 Лилия (с яслени групи)

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 22.02.2020


Списък некласираните със СОП от 22.02.2020

1.НВМ1200129917.0

Списък некласираните с хронични заболявания от 22.02.2020


Списък некласираните по общи критерии от 22.02.2020