ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 45 ОУ "Kонстантин Величков" (полудневна организация)

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 08.02.2020


Списък некласираните със СОП от 08.02.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 08.02.2020


Списък некласираните по общи критерии от 08.02.2020