ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №74 Дъга (с яслени групи)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 08.02.2020


Списък некласираните със СОП от 08.02.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 08.02.2020

1.МИД1500987912.0

Списък некласираните по общи критерии от 08.02.2020

1.ББИ1500871212.0