ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №74 Дъга (с яслени групи)

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 08.02.2020


Списък некласираните със СОП от 08.02.2020


Списък некласираните с хронични заболявания от 08.02.2020

1.ТКК1400996413.0

Списък некласираните по общи критерии от 08.02.2020

1.ПИТ150121177.0