ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 74 СУ "Гоце Делчев" (полудневна организация)

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 14.12.2019


Списък некласираните със СОП от 14.12.2019


Списък некласираните с хронични заболявания от 14.12.2019


Списък некласираните по общи критерии от 14.12.2019