ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №147 Славейче (с яслени групи)

Набор 2017

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък некласираните със СОП от 07.12.2019


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.12.2019


Списък некласираните по общи критерии от 07.12.2019

1.ННЦ1701137712.0
2.АСА180000269.0
3.ВКП170076347.0
4.ДБК170007107.0
5.СГМ170023897.0
6.ЮВС170076797.0