ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №121 - филиал с. Доброславци

Набор 2017

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък некласираните със СОП от 07.12.2019


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.12.2019


Списък некласираните по общи критерии от 07.12.2019

1.АКС1701001812.0
2.ТТГ1700774512.0
3.АЛЦ1701037611.0
4.МАЛ170111844.0
5.НБГ180064804.0