ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №183 Щастливо детство

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък некласираните със СОП от 07.12.2019


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.12.2019


Списък некласираните по общи критерии от 07.12.2019

1.АВБ1500133511.0