ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №102 Кременица - сграда кв. Гниляне

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък некласираните със СОП от 07.12.2019


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.12.2019


Списък некласираните по общи критерии от 07.12.2019