ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №155 Веселина

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък некласираните със СОП от 07.12.2019


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.12.2019


Списък некласираните по общи критерии от 07.12.2019

1.АДС1400703512.0
2.ГКХ1400049912.0
3.ДВИ1400778812.0
4.ЕБК1400322812.0
5.МСЛ1400258112.0
6.НББ1400178812.0
7.МВТ1400384811.0