ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №54 Дъга (с яслени групи)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък некласираните със СОП от 07.12.2019


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.12.2019


Списък некласираните по общи критерии от 07.12.2019

1.ЕТН1501182810.0
2.ДЧТ150111619.0
3.ХЕН150117599.0
4.АРН150053308.0
5.ДНН150113197.0
6.МЯК150082397.0
7.ЦИК150058437.0