ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №189 Сто усмивки (с яслени групи)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък некласираните със СОП от 07.12.2019


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.12.2019


Списък некласираните по общи критерии от 07.12.2019

1.МГТ1501179411.0
2.ЮДГ1500606110.0
3.АКБ150120609.0
4.АПИ150098929.0
5.ББИ150052129.0
6.СКА150119658.0
7.ССС150118087.0