ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №147 Славейче (с яслени групи)

Набор 2013

КЛАСИРАНЕ НА 07.12.2019


Списък некласираните със СОП от 07.12.2019


Списък некласираните с хронични заболявания от 07.12.2019


Списък некласираните по общи критерии от 07.12.2019