ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №168 Слънчогледи - сграда ул. Андрей Николов

Набор 2015


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места