ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №143 Щурче

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 1 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.СФИ1600085115.0
2.ДПП1601227813.0
3.ЛСГ1601003312.0
4.НВВ1600561812.0
5.МКП1601077311.0
6.ЛВС160106409.0
7.КЦХ160122895.0