ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 50 ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)

Набор 2014


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 2 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 10 места

1.КМГ1400256913.0
2.КГК1400536512.0
3.ПКН1401090312.0
4.АБС1400801011.0
5.АКК1401294410.0
6.РКС1400526410.0
7.АПТ140050228.0