ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №1 (с яслени групи)

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 1 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.ГПД1601221512.0
2.ДДА1601050911.0
3.ЛЛТ160106237.0